Op deze site van de vereniging DeMeter zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door deze site te bekijken en de aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

Bij het maken van de DeMeter-website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Toch bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is of niet meer juist is. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. Evenmin kunnen wij garanderen dat deze site foutloos of ononderbroken functioneert. De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico. Vereniging DeMe wijst iedere aansprakelijkheid terzake van de hand.

Alle informatie die beschikbaar is op de DeMeter-website dat alleen voor leden toegankelijk is door middel van een gebruikersnaam en een password, is niet-publiek en exclusief voor degene die zich hiervor hebben ingeschreven. leden. Het is niet  toegestaan om gegevens aan anderen over te dragen en/of erover te doen beschikken zonder dat een bevoegd persoon van Vereniging DeMeter daartoe schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Niet-persoonlijke informatie die u naar Vereniging DeMeter stuurt, is in principe niet vertrouwelijk en mag zonder nadere toestemming worden gebruikt of gereproduceerd. Alle gegevens die u toestuurt, dienen juist en rechtsgeldig te zijn en mogen geen inbreuk maken op de rechten van derden.

Op de site treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan de Vereniging DeMeter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang van uw gegevens door die organisaties. Links met andere websites zijn alleen bedoeld om de gebruiker van deze website te wijzen op het bestaan van de desbetreffende sites. Vereniging DeMeter heeft geen invloed op het management van deze sites, en een link met een website betekent niet dat Vereniging DeMeter die website goedkeurt, ondersteunt of aanbeveelt.

 

DeMeter behoudt alle rechten (waaronder auteurs- en merkrechten) met betrekking tot op www.demeter-online.nl gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is uitsluitend toegestaan deze informatie zonder schriftelijke toestemming te gebruiken, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, indien dat met bronvermelding gebeurt.

Het copyright op de inhoud van deze website berust bij DeMeter.