Op dinsdag 21 maart 2017 vond bij SBV Excelsior het event Kids- en ouderenmarketing plaats. Dit event werd mede mogelijk gemaakt door onze sponsor Perfect Groep Media en Marketing Support. De algemeen directeur van Perfect Groep, Wim van Merkensteijn, was in het verleden bestuurslid van DeMeter. Hij heette iedereen van harte welkom. Daarna vertelde Marlous Spaven, voorzitter van DeMeter, dat er meer aandacht nodig is voor de doelgroepen kids en ouderen. Een mooi thema met een gemêleerd aantal sprekers. Als eerste staat Renée de Vries op het programma. Zij gaat in op wat belangrijk is voor de doelgroep 50+.

Renée de Vries, ANBO

Renée is manager communicatie bij ANBO, de belangenorganisatie voor senioren. Ze behartigen de belangen van hun leden op verschillende vlakken, zoals gezondheid, inkomen, wonen en woonomgeving. Daarbij staan de uitgangspunten keuzevrijheid en zelfstandigheid centraal. Leeftijd is bij deze groep onbelangrijk, ze zijn steeds langer actief en willen meer keuze. Over 2 jaar is de helft van Nederland 50+. Een belangrijke doelgroep om dus rekening mee te houden: Old is gold voor ANBO. De manier van communiceren is voor deze doelgroep erg belangrijk. Vermijd in de communicatie woorden als ‘bond’. Dat klinkt niet zo gezellig. En noem geen leeftijd. Ga meer in op sporten, het directe voordeel en ‘we leven lang en gelukkig’. Renée bereikt deze doelgroep online, via huis-aan-huisbladen en regionale kranten. Online wordt hierbij steeds belangrijker. ANBO probeert het lidmaatschap steeds aantrekkelijker te maken. Steeds meer organiseren zij events om elkaar te ontmoeten. Zoals met elkaar fietsen. Wil je meer weten over waar je op moet letten om je goed in te kunnen leven in deze doelgroep? Lees dan haar presentatie.

Marlous vraagt de aanwezigen om ideetjes om de ‘giant leap’ kleiner te maken: De reacties waren:

 • Maak het leuk
 • Zoek positieve touchpoints
 • Zoek emotionele momenten
 • Focus kinderen en kleinkinderen
 • Beperk keuzes tot juiste keuzes
 • Ga samenwerking aan met andere partijen

Sandra van Vemden, MARE Research en Leonie Harkes, Delta Marktonderzoek

Wat gebeurt er als je iedereen boven de vijftig op één grote hoop gooit? Sandra start haar presentatie door het publiek te vragen om zich een 50-plusser voor te stellen. Er blijken hardnekkige stereotypes aan 50-plus te kleven, die geen stand houden wanneer je inzoomt op de realiteit van vijftigers. De doelgroep die geboren is tussen 1956 en 1970 (tussen de ‘Boodschappers’ en ‘Babyboomers’ in) wordt de ‘Verloren Generatie’ genoemd en lijkt qua marketing en communicatie tussen wal en schip te vallen. Ze zijn nog helemaal niet klaar voor stereotype 50-plusmarketing (rollators, hoorapparaten, e-bikes en sta op-stoelen). MARE Research vond het tijd om iets aan deze mismatch te doen, en presenteert na uitgebreid onderzoek hun boek: ‘Hello Quintastics – De vele gezichten van vijftigers ’, waarin ze een nieuw, positief beeld neerzetten van deze doelgroep. Hoewel het boek pas 13 april officieel gelanceerd wordt, hebben ze alvast een eerste tipje van de sluier opgelicht.

Vijftigers voelen zich jonger dan dat ze zijn, kijken over het algemeen helemaal niet uit naar hun pensioen en hebben nog volop dromen en plannen. Van deze doelgroep heeft 44% nog thuiswonende kinderen, dus het zijn nog helemaal geen hulpbehoevende opa’s en oma’s. En wie denkt dat ze alleen maar via ‘traditionele’ media te bereiken zijn, die heeft het goed mis. 70% van de Quintastics gebruikt sociale media en 36% zegt niet meer zonder smartphone te kunnen. Om de doelgroep nog beter te leren kennen en concrete handvatten voor marcom te bieden, heeft MARE Research in samenwerking met Delta Marktonderzoek 5 mindsets gedefinieerd. Leonie presenteert deze segmenten, die gebaseerd zijn op het model van Carl Jung:

 1. Doener: introvert/groep. ‘Doe maar gewoon dat doe je al gek genoeg’
 2. Deler: extravert/groep. ‘Samen zijn, is samen lachten, samen huilen’
 3. Dromer: introvert/groep. ‘Morgen wordt alles beter’
 4. Durfal: extravert/ego. ‘Stilstaan is achteruitgaan’
 5. Denker: introvert/ego. ‘Ik dop mijn eigen boontjes wel’

Meer informatie over dit onderzoek en deze Quintastic doelgroep is te vinden op helloquintastics.nl. Als je interesse hebt, dan kun je het boek daar vanaf 13 april ook bestellen. Volgens Mare is ‘vijftig het nieuwe vijftig’. Het advies van Mare is om deze doelgroep eens beter te leren kennen en je bewust te zijn van de 50-plus stereotypes, de volgende keer dat je een marcom strategie aan het ontwikkelen bent. En daarbij mag je het best een beetje leuk maken, want geloof het of niet: ook vijftigers hebben humor.

Carolien Martens, Hartstichting 

Carolien is relatiemanager Publc Affairs bij de Nederlandse Hartstichting en houdt haar presentatie over ´Stop kindermarketing voor ongezonde voeding´. Ongezonde voeding is alles wat buiten de schijf van vijf valt. De alliantie Stop kindermarketing is opgericht om kinderen tussen 0 en 12 te beschermen tegen marketing van voedingsmiddelen die geen positief effect hebben op de gezondheid.

De alliantie gaat de strijd aan tegen op kinderen gerichte marketing van ongezonde voedingsmiddelen, het stimuleren van gezonde voedingsmiddelen en het versterken van reclamewijsheid. Carolien wil samen met de aangesloten partijen een krachtig pakket aan wettelijke maatregelen om ongezonde voedingsmiddelen aan banden te leggen en kinderen echt te beschermen. Van de reclames is 94% ongezond. Ongezonde voeding, met name: frisdranken, chips, ijs en koekjes, maakt dik. Dikke kinderen hebben meer kans op diabetes, kanker en hart- en vaatziekten. Ieder kind heeft het recht om op te groeien in een gezonde omgeving. Dit vraagt om scherpe regelgeving. Ze is hierover in gesprek met de staatssecretaris van Volksgezondheid. De voedingsindustrie gaat namelijk niet uit zichzelf marketing toepassen op gezonde producten.

Het streven is vanaf 2020 geen sponsoring meer toe te staan voor ongezonde voedingsmiddelen. Carolien laat een aantal voorbeelden zien waar kindermarketing is toegepast en waar de alliantie mee in gesprek is om de producenten op hun verantwoordelijkheid te wijzen. Ook via de media wordt hier dan aandacht voor gevraagd. Onder andere komt kinderidool K3 terug op ongezonde voedingsmiddelen. Door de gesprekken die gevoerd zijn met de producenten heeft de alliantie ervoor gezorgd dat K3 nu terug te vinden is op een gezonde drank: waterflesjes. Een mooi resultaat voor alle inspanningen.

De alliantie heeft de staatssecretaris van VWS 2 opdrachten meegegeven:

 1. Maatregel om kinderidolen van verpakkingen te verbieden. Onder maatschappelijke druk gaat de voedingsindustrie hiernaar kijken en staat het op de politieke agenda’s
 2. Onafhankelijke toetsing door het voedingscentrum om te bepalen wanneer wel of geen kindermarketing wordt toegepast. Houd de media in de gaten. Op korte termijn volgt hierover publicatie

Meer weten over wat de alliantie verder nog heeft bereikt? Lees dan haar presentatie.

Barrie Hotting, Feijenoord 

Van Coentje tot Kuyt! Barrie is teamleider Fanbase Marketing & CRM bij Feyenoord. Hij is daarbij onder andere verantwoordelijk voor de marketingstrategie van de Kameraadjes, de juniorclub van FSV De Feijenoorder en Feyenoord. Sinds april 2000 is dit het officiële orgaan voor supportertjes t/m 14 jaar. Inmiddels zijn er 31.000 jongeren lid. Hij laat een filmpje zien van de huldiging van het 30.000ste lid. Leuk om het enthousiasme te zien en wat een plezier de fan eraan beleeft om alleen een bal vast te mogen houden.

In de oude situatie was er:

 • 1 activatieprogramma
 • 1 communicatiestrategie
 • 1 huisstijl
 • 1 ledenwervingscampagne
 • 1 welkomstgeschenk

Desk- en fieldresearch heeft geleid tot de volgende doelgroepsegmentatie:

 • 0 tot 2 jaar: Mini’s
 • 3 tot 7 jaar: Puntertjes
 • 8 tot 11 jaar: Pupillen
 • 12 tot 14 jaar: Junioren

Belangrijke factoren daarbij waren de leeftijdsfasen en de drang om door te groeien naar het volgende segment (aspiratie). Per doelgroep is er een aparte huisstijl opgemaakt en verschijnt de Nieuwsbrief ook per doelgroep.

Blog geschreven door: Marian Aarts

[huge_it_share]

 


De Foto’s