Nederlandse privacywaakhond moet drie keer zo groot worden. Weet u of blaffende honden bijten? Of loopt het wel los met de privacy waakhond?

‘Nederlandse privacywaakhond moet drie keer zo groot worden’, dat kopte het artikel op 2 juni op Nu.nl waar in wordt aangegeven dat met de nieuwe regelgeving de werkdruk voor de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Nederlandse privacytoezichthouder, gaat toenemen.

Na de invoering van de meldplicht datalekken (2016) volgt er een Algemene Verordening Gegegevensbescherming in mei 2018. De verwachting is dus dat het aantal zaken en meldingen van misstanden zal toenemen. Op 13 juni gaan we op het privacy event van DeMeter in op de aankomende nieuwe regels  en verdiepen we ons in de vraagstukken rond data, privacy en meldplicht.

Niet alleen de regelgeving is belangrijk! Minstens zo belangrijk is wat je allemaal met je data kan doen als bedrijf. Wat mag je verzamelen, koppelen en visualiseren om inzicht te krijgen? En is het in de toekomst zo dat we een bloeiende handel krijgen in data. Waarbij consumenten bepalen wat er gebeurt met en betaald worden voor hun data?

Blijf scherp en in controle als marketeer en schrijf je nu in voor dit event. Privacy is HOT